Tổ Tiên Người Việt Là Ai – 18 Đời Vua Hùng Vương: Lịch Sử Việt Nam Thời Kỳ Đầu [Huyền Sử]

Việt Nam có lịch sử khoảng 5000 năm văn hiến, từ 2879 trước tây lịch cho đến hiện tại. Với bề dày lịch sử như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ học được nhiều bài học của cha ông

Việt Nam có lịch sử khoảng 5000 năm văn hiến, từ 2879 trước tây lịch cho đến hiện tại. Với bề dày lịch sử như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ học được nhiều bài học của cha ông trong việc dựng nước và giữ nước.

Bởi vì, trong suốt quá trình lịch sử, Việt Nam rất nhiều lần bị người phương bắc (các triều đại Trung Hoa) xâm lược và sau này là các thực dân phương tây (Pháp và Mỹ).

Là một người con đất Việt, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử về cội nguồn, cũng như quá trình bảo vệ và phát triển đất nước.

Lịch sử của Việt Nam khởi nguồn từ vị vua có tên là Lộc Tục, ông là vua nước Xích Quỷ, xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương được cha của mình là Đế Minh cho làm vua phương nam (nước Xích Quỷ) vào năm 2879 – năm Nhâm Tuất.

Kinh Dương Vương cưới Long Nữ (con gái của Động Đình Quân) sinh ra người con tên là Sùng Lãm. Sau này, Sùng Lãm nối ngôi lấy tên hiệu là Lạc Long Quân.

Là một người con đất Việt, bạn sẽ được kể rằng, Lạc Long Quân cưới Âu Cơ thì sinh ra 100 cái trứng nở ra 100 người con.

Có một lần nhà vua nói với Âu Cơ:

“Ta là dòng dõi Long Quân, nàng là dòng dõi thần tiên, sống với nhau lâu sẽ không được. Vì vậy, ta sẽ dẫn 50 người con xuống vùng biển sinh sống, còn nàng dẫn 50 người con lên vùng núi sinh sống”.

Xin đừng cho đây là một câu chuyện thần thoại. Thần thoại nghĩa là không có thật. Điều này cũng tương tự như khi bạn tin vào một đáng sáng thế (thiên chúa) tạo ra muôn loài. Là một người Việt Nam, chúng ta hãy tự hào về dòng dõi của mình là con rồng cháu tiên. Sự tích 100 trứng rất đẹp. Thông thường, dân tộc nào cũng có những câu chuyện tương tự như vậy, những câu chuyện thần thoại về nguồn gốc của dân tộc.

Câu chuyện này nói lên rằng, dòng dõi người Việt chúng ta thật sự cao quý. Đã là cao quý thì con cháu sau này nên tự hào và tiếp nối sự cao quý đó. Tự hào và tiếp nối được thể hiện bằng những hành động tốt, người cùng một giống nòi thì hãy “người ơi thương lấy bí cùng, tùy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Sau khi Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống vùng biển Nam Hải (vùng biển phía nam), ông phong cho người con trưởng làm vua nước Văn Lang, lấy tên hiệu là Hùng Vương.

Vua Hùng – Nguồn Phương Huy

Hiện tại thì ngày 10/03 âm lịch hằng năm là ngày nhớ về tổ tiên (giổ tổ Hùng Vương – vua Hùng) của người Việt.

Tương truyền rằng, có 18 đời vua Hùng. Nếu tính cả Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân thì có 20 đời vua (gọi chung là họ Hồng Bàng).

Đến đời vua Hùng thứ 18, vào năm 258 trước tây lịch (năm Quý Mão), nhà Thục (Thục Phán đứng đầu một bộ lạc tên là Âu Việt – cũng thuộc tộc người Bách Việt) dẫn quân sang đánh chiếm.

Họ Hồng Bàng có 20 đời vua, trị vì từ 2879 trước tây lịch đến 258 trước tây lịch, tính ra khoảng 2622 năm. Tính trung bình, mỗi vị vua trị vì khoảng 150 năm.

Trước khi bị mất nước vào tay nhà Thục vào năm 258 trước tây lịch, cha ông chúng ta chưa viết lịch sử. Mặc dù vậy, để giải thích con số 150 năm thì có thể hiểu, một đời vua Hùng có thể có nhiều vị vua.

Một câu hỏi đặt ra, tại sao con cháu sau này không giổ tổ Kinh Dương Dương hay Lạc Long Quân mà là giổ tổ Hùng Vương. Điều này được giải thích là, nước Xích Quỹ được chia thành nhiều nước (thực ra là bộ lạc – vì đây là thời cổ đại, khái niệm đất nước chưa hình thành), gọi chung là đất Bách Việt.

Sau này vua Hùng Vương thứ nhất đóng đô ở Phong Châu (tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay). Người Việt Nam chúng ta là dòng dõi của người con trưởng của Lạc Long Quân.

Trong thời Hồng Bàng, có rất nhiều chuyện cổ tích, trong đó hai chuyện mà là con cháu người Việt ai cũng biết là Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) và Sơn Tinh Thủy Tinh.

100 trứng nở 100 con – hình thành nên 100 chi tộc và tạo ra nhiều dân tộc khác nhau. Hiện nay Việt Nam có 54 dân tộc anh em

Trong đất nước Việt Nam không chỉ có dân tộc Việt (dân tộc Kinh), mà còn bao gồm nhiều dân tộc khác. Họ là anh em của người Việt. Hãy nhớ lại rằng, trong 100 cái trứng nở ra 100 người con, thì, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều chi tộc (dân tộc) khác nhau. Nhưng tất cả là cùng một tổ tiên.

[2]. Bài viết kế tiếp: Vua Hùng Thứ 18 Mất Nước Vào Tay Nhà Thục Như Thế Nào: Triệu Đà Là Người Việt?

Lên đầu trang