Tại Sao Người Mỹ Được Gọi Là Yankees

Từ thế kỷ 18, từ “Yankee” bắt đầu được sử dụng để chỉ người Mỹ. Ngày nay, dù đã “lạc hậu”, nhưng nó vẫn còn được sử dụng phổ biến. Thông thường, người dân tộc khác sử dụng từ Yankee