Thành Tựu Y Học Của Ả Rập Cổ Đại: Từ Ống Thông Tiểu Đến Nhổ Răng

Đầu tiên, Allah toàn năng đã tạo ra trái đất, sau đó là con người, bệnh tật và thuốc men. Khi tất cả các nền văn minh thế giới nhận ra kế hoạch vĩ đại của Đấng toàn năng