Xung Đột Quốc Tế Nhìn Từ Tổ Chức SCO và EAEU: Có Đủ Sức Chống Lại NATO

Putin. Ảnh Sputnik

Đầu tiên là trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), sau đó là Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU), hoặc hoàn toàn ngược lại – trên thực tế, đây không phải là câu hỏi của hầu