Mỹ Kích Động Việc Thành Lập “Mặt Trận Thứ 2” Ở Kavkaz Để Chống Nga

Joe Biden. Ảnh AP-Don Ryan

Căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan là một nỗ lực của Mỹ nhằm mở ra một mặt trận khác chống Nga khác, ngoài Ukraine. Nga sẽ không ngồi yên