Năm 2023 Thế Giới Đầy Bất Ổn – Dự Báo Kinh Tế 2024

Kinh tế 2023 và tương lai. Ảnh Euro News

Kinh tế thế giới năm 2023 quá phụ thuộc vào lãi suất của Mỹ. Năm 2023 nhiều bất ổn xảy ra. Kinh tế thế giới 2024?