Năng Lượng Toàn Cầu Năm 2024 Sẽ Như Thế Nào?

Tàu chở khí hóa lỏng. Ảnh AP

Phương tây muốn loại bỏ dầu mỏ, nhưng thất bại. Các nguồn năng lượng thay thế không thể đáp ứng nhu cầu toàn cầu