Con Cá Và Trái Đất Xuất Hiện Khi Nào? Làm Thế Nào Ước Tính Tuổi Của Nó

Giáo sư sinh học tại Đại học Richmond, Hoa Kỳ trả lời một câu hỏi nhận được từ Josh, 11 tuổi, sống tại Ephrata, Pennsylvania. Câu hỏi là: Làm thế nào các nhà khoa học tìm ra thời điểm