Để Hiểu Trung Quốc Hiện Đại: Khổng Tử Là Chưa Đủ?

Mao Trạch Đông. Ảnh: Pixabay

Làm thế nào để hiểu được Trung Quốc? Nhiều người muốn làm như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng toàn cầu của họ ngày càng tăng. Đối với một số người, ngôn ngữ là chìa khóa