Trang chủ Thẻ (Tags) Xã hội Trung quốc ngày nay

Thẻ (tag): Xã hội Trung quốc ngày nay

Khổng Tử Đã Trở Lại

Ở Trung Quốc ngày nay, nhà hiền triết Khổng Tử đã trở lại. Để đánh dấu sinh nhật lần thứ 2.565 của ông vào tháng 9 này, chủ tịch...