Bí Mật Của Triết Gia Ludwig Wittgenstein!

Ludwig Wittgenstein. Ảnh The Collector

Wittgenstein là triết gia vĩ đại của thế kỷ 20, nhưng đời sống của triết gia này rất phức tạp