Antonio Guterres: Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) Không Giúp Đỡ Các Nước Nghèo

Guterres. Ảnh CNN

Các tổ chức tài chính quốc tế, chủ yếu là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), từ lâu đã phải chịu sự chỉ trích từ công chúng và thậm chí từ cả các