Vùng Balkans: Cội Nguồn Thế Chiến 1 Của Châu Âu

EU - Liên minh châu Âu

Các nhà sử học và nhà báo người Pháp Jean-Arnault Dérens và Laurent Geslin nói trong cuốn sách của họ về các vấn đề và sự kiện lịch sử liên quan đến vùng Balkan, nơi bị ảnh hưởng đặc