Lý Do Mỹ Triển Khai Vũ Khí Hạt Nhân Trên Lãnh Thổ Anh?

Căn cứ không quân Anh. Ảnh The Guardia

Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Anh. Điều này làm cho Nga lo lắng! Anh là nước thứ 3 thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân