Vì Sao Việc Tăng Lãi Suất Của Fed Luôn Gây Ra Khủng Hoảng Toàn Cầu

Chính sách lãi suất của Fed. Ảnh Freepik

Từng phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed, hiện nay phần lớn thế giới đã miễn nhiễm với việc tăng lãi suất của Fed