Có Cần Vo Gạo Trước Khi Nấu Không? Khoa Học Nói Gì?

Các món cơm chiên, chẳng hạn như nasi goreng, có xu hướng sử dụng ít loại gạo dính hơn, dẫn đến kết cấu xốp hơn. Ảnh Shutterstock

Vo gạo mặc dù làm giảm một phần chất dinh dưỡng, nhưng nó cũng giúp loại bỏ các hạt vi nhựa, kim loại nặng như cadimi, chì, asen!