Thư Của Một Người Mỹ từ ‘Gulag’ Hungary – Nói Về Viktor Orbán

Cuộc sống người dân Hungary dưới thời Orban. Ảnh Danubiu

Nói về “chế độ độc tài” của Viktor Orbán, giới tinh hoa Mỹ thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu với những người không cùng quan điểm với mình!