Việt Nam Đang Nỗ Lực Phát Triển Công Nghệ Bán Dẫn!

Chip bán dẫn. Ảnh Tech Crunch

Việt Nam có lợi thế và tiềm năng trở thành mắt xích chuỗi cung ứng cho công nghệ bán dẫn toàn cầu. Nhưng, làm thế nào để hiện thực hóa!