Văn Hóa Nga: Các Biểu Tượng Và Nghi Thức – Lễ Hội Đặc Biệt

Đối với đêm giao thừa ở Nga, có những truyền thống và phong tục khác với những phong tục phổ biến ở phương tây, mặc dù chúng giống nhau ở các thành phố tương đối lớn, do nỗ lực