Từ Cồn, Thuốc Phiện Đến Lidocain: Lịch Sử Phát Triển Của Gây Mê

Hãy tưởng tượng, cảnh một bác sĩ vào đầu những năm 1800 hoặc sớm hơn – đang phẫu thuật cho một bệnh nhân. Rất có thể bạn sẽ nghĩ đến phẫu thuật da, cắt cụt chi, hoặc có lẽ