Thuốc Chẹn Beta – Một Loại Thuốc Tim Mạch: Có Thể Giúp Giảm Nguy Cơ Bạo Lực?

Thuốc và sức khỏe. Ảnh Freepik