Thời Gian Uống Thuốc Tốt Nhất Và Nhịp Sinh Học?

Thời gian dùng thuốc giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ. Ảnh Freepik

Vấn đề thời gian dùng thuốc – nhịp sinh học ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và mức độ chúng có thể gây hại cho bạn?