Cách Phương Tây Cải Đạo Châu Phi (Người Rwanda) Sang Thiên Chúa Giáo

Người Rwanda theo Thiên chúa giáo gần như 100%

Hết người Đức, đến người Bỉ đã cưỡng bức người dân Rwanda cải đạo sang Thiên chúa giáo bằng bạo lực, họ đã thành công