Trang chủ Thẻ (Tags) PFAs

Thẻ (tag): PFAs

Các Hóa Chất Nguy Hiểm Trong Giấy Gói Thực Phẩm Của Bạn – PFAS

Một thử nghiệm độc lập đối với hơn 100 sản phẩm đóng gói từ các chuỗi cửa hàng tạp hóa và nhà hàng của Hoa Kỳ đã xác định...

Nước Mưa Độc Hại Ở Khắp Mọi Nơi: Nó Chứa Chất Gây Ung Thư PFAs

Các nhà khoa học cho biết mức độ độc hại “mãi mãi” trong khí quyển cao đến mức nước mưa ở khắp mọi nơi đều chứa một lượng ‘chất...