Thời Gian Uống Thuốc Tốt Nhất Và Nhịp Sinh Học?

Thời gian dùng thuốc giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ. Ảnh Freepik