Quy Tắc Mới Của Chiến Tranh Trong Thế Kỷ 21

Người lính trong chiến dịch quân sự. Ảnh Reuters

Công nghệ đã làm thay đổi quy tắc chiến tranh. Công nghệ giúp dễ nhận biết địch và tầm quan trọng của UAV giá rẻ