Châu Âu Phải Tận Dụng Ảnh Hưởng Đang Suy Yếu Của Nga Ở Trung Á

Trung Á. Ảnh Daily Sabah

Châu Âu chợt nhận ra giá trị của Trung Á. EU đang mất dần ảnh hưởng và buộc phải tìm kiếm đồng minh trên khắp thế giới