Vì Sao Châu Âu Cần Nga: Khí Đốt, Nguyên Liệu Và Khoa Học

Putin. Ảnh Gzero

Mỹ vui mừng vì đã tách EU ra khỏi Nga. Nhưng, EU phụ thuộc vào Nga về khí đốt và nguyên liệu. EU sẽ không có tương lai