Noam Chomsky: Nga Chiến Đấu Nhân Đạo Hơn Mỹ Ở Iraq

Dù ở tuổi 94, Noam Chomsky vẫn không bao giờ chậm lại. Vào tháng 5, nhà chính trị học người Mỹ sẽ xuất bản cuốn sách mới của ông, Illegitimate Power, tuyển tập các cuộc phỏng vấn với nhà