Cách Tránh Mỏi Mắt Và Khô Mắt Khi Ngồi Trước ‘Màn Hình’ Quá Lâu

Khô mắt và mỏi mắt do ngồi trước màn hình quá lâu. Ảnh Freepik