Nho Giáo và Ô Nhiễm Môi Trường Ở Trung Quốc

Khổng Tử. Ảnh: Kevinsmithnyc/ Wikipedia, CC BY-SA

Với sự hiểu biết thông thường, chúng ta thường cho rằng, Trung Quốc – quốc gia đông dân nhất thế giới – là một nước gây ô nhiễm kinh niên, Trung Quốc đặt phát triển kinh tế lên trên