Nguồn Gốc Lịch Sử Của Lụa Và Con Đường Tơ Lụa Trong Lịch Sử

1. Tơ lụa sinh ra những con đường thương mại cổ đại dài nhất – Con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa bắt đầu vào khoảng năm 130 trước công nguyên khi Chính phủ nhà Hán cử tướng