Tiêu Diệt Gaddafi: Vì Sao Người Libya Cảm Thấy Bị Chiếm Đóng Sau Khi Được ‘Giải Phóng?

Lybia sau khi NATO can thiệp vào năm 2011. Ảnh AFP qua the Guardian

Libya vẫn nhớ ngày xưa có chủ quyền thực sự trước năm 2011 dưới thời Gaddafi. Bây giờ thì sao?