Ngày Ngắn Nhất Trên Trái Đất: Vì Sao Trái Đất Đang Quay Nhanh Hơn

Bạn có cảm thấy như ngày càng ngắn lại không? Cảm nhận về điều này dường như không đang lừa dối bạn! Các nhà khoa học đã ghi lại ngày ngắn nhất trên trái đất kể từ khi phát minh