Trang chủ Thẻ (Tags) Khảo cổ học

Thẻ (tag): Khảo cổ học

Bí Ẩn Tục Ăn Thịt Người Của Người Neanderthal

Hài cốt người được tìm thấy tại Moya (Ý), làm sống lại cuộc tranh luận về lý do tại sao người Neanderthal ăn thịt lẫn nhau Tại sao người Neanderthal...