John Tyndall – Người Giải Thích Tại Sao Bầu Trời Có Màu Xanh

Câu hỏi khoa học, mà trẻ em hỏi cha mẹ, thường xuyên nhất là gì? Đó là: Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Dữ liệu cho thấy đại đa số các bậc cha mẹ đều gặp khó