John Perkins: Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Ảnh Perkins