Đảo Chính Gabon Và Tranh Giành Ảnh Hưởng Tại Châu Phi

Ali Bongo, tổng thống Gabon thuộc Tây Phi bị lật đổ. Ảnh The Conversation

Đảo chính ở Gabon: Ali Bongo là nhà lãnh đạo Tây Phi thứ 8 bị quân đội lật đổ kể từ 2020