Hiệu Quả Của Các Lệnh Trừng Phạt Chống Lại Nga?

Putin. Ảnh: AFP/Vladimir Sindeyev