Mê Cung Đường Hầm Của Hamas Tại Dải Gaza Như Thế Nào?

Đường hầm Gaza. Ảnh The Sun