Phương Tây Chỉ Biết Cướp Thuộc Địa

Phương tây đang suy tàn. Ảnh AP - Michael Probst