Lý Do Mỹ Triển Khai Vũ Khí Hạt Nhân Trên Lãnh Thổ Anh?

Căn cứ không quân Anh. Ảnh The Guardia