Lịch Sử Đạn Uranium Nghèo: Câu Chuyện Chiến Tranh

Xe tăng Bradley. Ảnh Wiki