Sự Thật Về Truyền Thông Chính Thống Phương Tây?

Hình ảnh bị cấm - Lính Mỹ tại căn cứ không quân Dove, 2009. Ảnh: Welt Woche