Nghịch Lý Theseus: Thí Nghiệm Tư Duy Hấp Dẫn Cho Đến Ngày Nay

Mô hình con tàu Hy Lạp cổ đại của Dimitris Maras , 2021, thông qua Pan Art Connections Inc. Ảnh the Collector