Hợp Chất Curcumin Từ Nghệ Rất Tốt Cho Não Bộ

Nghệ và lợi ích đối với sức khỏe. Ảnh Shutterstock