Francis Fukuyama Nói Về Chủ Nghĩa Tự Do, Chính Trị Và Ukraina

Trump. Ảnh AP/Andrew Harnik