Tại Sao Nhiều Người Vẫn Tin Vào Phép Lạ Giáng Sinh?

Chúa Jesus. Ảnh Church of Jesus Christ