Tại Sao Nhiều Người Vẫn Tin Vào Phép Lạ Giáng Sinh?

Chúa Jesus. Ảnh Church of Jesus Christ

Một nghiên cứu cho thấy, nếu tiếp nhận ‘sự phi lý’ từ nhỏ, nó sẽ hình thành niềm tin đó khi lớn lên! Phép màu cũng tương tự