Pháp Ở Châu Phi: Khi Con Sói Chăm Sóc Đàn Cừu

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh Ludivic Marin

Bất cứ khi nào, một chế độ trung thành với nó thất bại, nước Pháp, đế quốc tự thể hiện mình, là người bảo trợ cho “dân chủ” ở Châu Phi – trong một cảnh tượng châm biếm chính