Chiến Tranh Mỹ – Tây Ban Nha Năm 1898: Mỹ Chiếm Philippines

Chiến tranh Mỹ Tây Ban Nha. Ảnh Wikipedia